top of page
Generelle vilkår og betingelser ( fra og med 05.09.2022 )

1. Båtutleie

Følgende leiebetingelser gjelder for alle motorbåter fra selskapet Fjord Tourist as (heretter kalt "utleier"):

en. Ved grovt uaktsom oppførsel, uaktsom kjøring, spesielt påvirket av narkotika eller alkohol, vil båten bli inndratt uten krav om refusjon.

B. Enhver type skade skal meldes til utleier umiddelbart. 

C. Utleier har ansvar for sikkerhet og teknisk perfekt stand på båtene. Eventuelle skader (inkludert redningskostnader) dekkes av passende forsikring i leieperioden. Det personlige bidraget (egenandel) er på 12.000 kroner og skal i sin helhet betales på stedet av den som har voldt skaden dersom skaden går utover dette. Skader under kr 12.000,- avregnes også på stedet etter en sakkyndig vurdering av skadeomfanget eller - så langt det er mulig - de faktiske utbedringskostnadene.

På ankomstdagen kan det tegnes tilleggsforsikring på stedet for å redusere egenandelen til 3000 kr. Prisen for dette er 200 NOK per leiedag 

dvs. Dersom leietaker eller en av beboerne i den leide båten forårsaker skade, forplikter han seg til å erstatte den. Dette inkluderer også skade over eller under vannlinjen samt motor, propell eller utstyr. I enkelttilfeller kan eventuelle skader ikke dekkes av forsikringen, for eksempel skader forårsaket av feilfylling eller grov uaktsomhet, særlig alle skader forårsaket av alkoholpåvirkning. Eventuelle krav fra leietaker er utelukket i tilfelle total svikt og ubrukbarhet av båten forårsaket av force majeure, en tredjepart eller leietaker selv.

E. Leietaker er båtfører, som også er ansvarlig for alle beboere. Det er bare han som bestemmer om han skal kjøre eller ikke. Han skal sørge for at alle i båten har på seg passende verneklær, for eksempel redningsvester. Han erklærer også at han trygt kan føre den leide båten etter instruksjon fra utleier og at han har satt seg inn i betjeningen av de sikkerhetsrelaterte hjelpemidlene, som ekkolodd, GPS og egnet sjøkart før reisen starter.

F. Båten må kun være opptatt av maksimalt antall personer og tillatt totalvekt må ikke overskrides.

G. Det kan ikke gjøres endringer på båten.

H. Bruk av båten til tauing eller berging er ikke tillatt. Unntak er nødsituasjoner. Alle er forpliktet til å hjelpe mennesker i nød!

Jeg. Båter kan kun parkeres i Stavang Havn, på anviste områder. Båtene må ikke under noen omstendigheter trekkes i land.

J. Båtene kan kun brukes fra soloppgang til solnedgang. Øvrige prosjekter må avtales på forhånd med utleier.

K. I havneområdet er det forsvarlig å kjøre sakte og uten bølger! Alle farepunkter, flate soner og også bøyer, fendere, garn eller lignende skal alltid unngås.

L. Dersom båten bestilt av gjesten ikke er på lager, har utleier rett til å stille med en annen båt, som dog ikke må ligge under den bestilte i prissegmentet. Dersom et slikt tilfelle oppstår, vil det ikke pålegges gjesten ekstra kostnader, selv om det skaffes en vesentlig dyrere erstatningsbåt.

M. Det vil ikke bli utstedt båter til leietakere dersom leietaker ikke har nådd påkrevd alder eller ikke kan oppfylle kravet om å drive motorbåt med motorisering over 25 hk.

N. Jurisdiksjon for begge parter er Førde/Sogn-og Fjordane

 

2. Reservasjon av leilighet og/eller båt

Dersom det reserveres 6 måneder eller mer før ønsket ankomstdato, er reservasjonstiden maksimalt 2 uker, innen da må bestilling effektueres.

I perioden innen 0 til 6 måneder før ønsket ankomstdato kan kun bestilles. Reservasjoner er ikke lenger mulig i denne perioden.

 

3. Avbestilling av fritidsbolig og/eller båt

Hvis gjesten avbestiller, kan følgende kostnader oppstå:

Inntil 100 dager før avreise 20 % av totalbeløpet

Fra 99 til 70 dager før avreise 40 % av totalbeløpet

Fra 69 til 50 dager før avreise 50 % av totalbeløpet

Fra 49. til 35. dag før reisens start, 70 % av totalbeløpet

Fra 34 til 4 dager før avreise 90% av totalbeløpet

Fra 3. dag før avreise 100 % av totalbeløpet

I tillegg er det i visse tilfeller mulig kanselleringer og tilhørende nødrefusjoner som fastsettes av utleier på goodwill-basis ved for eksempel plutselig arbeidsledighet, sykdom, dødsfall mv.

Ansvarsfraskrivelse/ansvarsbegrensning

Ansvarsfraskrivelse skjer ved force majeure, som vi definerer som følger: Force majeure er uunngåelige hendelser som krig, naturkatastrofer, streik etc. Leietaker har i slike tilfeller ikke krav på noen refusjon.

Ansvarsbegrensning skjer ved eksplosjon, brann eller naturkatastrofe som gjør de leide gjenstandene ubrukelige. Ved slike hendelser vil imidlertid leietaker få refundert alle betalte tjenester.

4. Avbestilling fra utleier ved manglende betaling og/eller forsinket betaling fra gjesten som ikke er avtalt

Ved manglende betaling eller forsinkelse i betaling som ikke er avtalt, kan utleier trekke seg fra kontrakten eller bestillingen (bestillingsbekreftelsen) uten ytterligere varsel. I et slikt tilfelle skal dagen for full betaling anses å være dagen for kanselleringen av kostnadene angitt under punkt 3. 

Den juridiske prosessen er utelukket. Jurisdiksjonssted er 6800 Førde/Norge.

 

Fjord Tourist AS

Fiske Lodge Stavang Rorbuer

N-6944 Stavang

 Organisasjonsnr. NO 922 286 736 MVA 

 Telefon 0047-911 33022

bottom of page