top of page

Rorbuer

Ein gong drog vi på havet i opne båtar. Rorbua gav ly og kvile for fiskarane i båtlaget. Så nær sjøen som råd var, bygde dei rorbuer som våre.  Slik kunne reiskapar, fangst og utstyr løftast rett frå båten og inn i hus.

 

Rorbuene i Stavang fortel historier frå fleire hundre år med yrande folkeliv ved kaia på Flyten. Her hadde fiskarbøndene både rorbu, saltebu, notbu og sjark.

 

Rorbuene er no renoverte i nordisk stil, lyst og smakfullt innreia med eksklusiv og høg standard. Kring alle husa er det kai og brygge, sitjeplassar med storslått sjøutsikt, båtar til leige og praktiske sløyeplassar om fiskelukka står deg bi.

Fiskeferie Norge Rorbu ferie Feriehus ved sjøen Fiskerhytte Reiser i Norge Båtutleie Fisketurer Fiske i Norge

Markabua 

Så nær sjøen som råd var, bygde fiskarbøndene rorbuer til gardane sine. Frå vår eiga kai kan du stige rett i båten, no som då. Denne rorbua høyrde til garden Markane. Bua vart  totalrenovert i 2020 og held høg, moderne standard.

Fiskeferie Norge Rorbu ferie Feriehus ved sjøen Fiskerhytte Reiser i Norge Båtutleie Fisketurer Fiske i Norge

Teigabua (1.etg)

Denne rorbua høyrde til garden Teigane. Ho er restaurert over to etasjar, med ei leilegheit i kvar etasje, begge med god komfort og høg standard. Teigabua har storslått sjøutsikt, både frå loftet og frå hovudetasjen. Frå huset kan du gå rett ut på kaia og deretter rett i båten som ventar i sjøen.

Fiskeferie Norge Rorbu ferie Feriehus ved sjøen Fiskerhytte Reiser i Norge Båtutleie Fisketurer Fiske i Norge

Teigabua (2.etg)

This rorbua belonged to the farm Teigane. It has been restored over two floors, with an apartment on each floor, both with good comfort and a high standard. Teigabua has magnificent sea views, both from the loft and from the main floor. From the house you can go straight out onto the quay and then straight into the boat waiting in the sea.

Fiskeferie Norge Rorbu ferie Feriehus ved sjøen Fiskerhytte Reiser i Norge Båtutleie Fisketurer Fiske i Norge

Madstunbua

Madstunbua er truleg den eldste rorbua i Stavang. Ho skriv seg frå garden Helmers frå slutten av 1700-talet. Bua er totalrenovert og held høg, moderne standard, men når du stig over dørstokken opnar historia seg for deg som ei skattkiste.

bottom of page